Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat verschillende verplaatsingswijzen: actieve verplaatsing, openbaar vervoer, gemotoriseerde voertuigen en vervoer over waterwegen. Mobiliteit evolueert en brengt nieuwe, complexe veiligheidsvraagstukken met zich mee. De denkoefening focust zich op verkeersveiligheid en veiligheid op het openbaar vervoer.

Strategie

Het stedelijk karakter en de beperkte omvang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vereisen een integrale aanpak van de verkeersveiligheid, in navolging van het gewestelijk actieplan voor verkeersveiligheid (APVV) 2011-2020 dat rond drie grote pijlers werd uitgewerkt: Engineering, Education en Enforcement.

Voor de veiligheid op het openbaar vervoer, staat de Gewestelijke Veiligheidsraad in voor de coördinatie van preventie en veiligheid. BPV staat in voor de planning, samen met de actoren en de administratief directeur-coördinator aan wie de missie voor het opstellen van een gewestelijk veiligheidsplan voor het openbaar vervoer werd toevertrouwd.