Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Milieu en overlast

Milieuovertredingen en overlast hebben te maken met het stedelijk, fysiek en sociaal ecosysteem. De sociale logica en de grootorde verschillen heel sterk. De milieucriminaliteit kan namelijk twee verschillende vormen aannemen.

Enerzijds is er een georganiseerde criminaliteit, waarbij winst wordt nagestreefd ten nadele van het milieu en de volksgezondheid. Het is een minder zichtbare vorm van milieucriminaliteit.

Anderzijds is er de overlast. Overlast beïnvloedt het dagelijks leven van de inwoners van het Brussels Gewest en zorgt voor onveilig gevoel, bijvoorbeeld door milieubeschadiging en een verslechtering van de levenskwaliteit en het samenleven.

Milieucriminaliteit omvat alle inbreuken op de wetgeving en dus in het bijzonder de gewestelijke bevoegdheden. Het gaat over het vernietigen, vervuilen, beschadigen en wijzigen van de fysieke omgeving op het vlak van lucht, water, bodem en geluid.

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) die de overlast willen verminderen, zijn voornamelijk gericht op parkeren, netheid en bezoedeling, afval en storten, lawaai en vandalisme.

Strategie

De prioriteiten voor de vermindering van milieucriminaliteit en overlast bestaan uit het beperken van de individuele en collectieve impact van die feiten. De gewestelijke regering wil de bewustmaking bevorderen.

Naast de strafrechtelijke vervolging kunnen de gewestelijke overheden ook administratieve sancties opleggen.

Voor het preventieluik zet het Gewest verder in op maatregelen voor de bewustmaking van betrokken actoren en van het grote publiek; de aanscherping van de samenwerkingen met de gemeenten en gewestelijke instellingen en de uitbreiding van de contacten met de verenigingssector.

De maatregelen zullen prioritair toezien op:

  • de verbetering van de levenskwaliteit en de leefomgeving van de bevolking;
  • de bescherming van het milieu in combinatie met de aanpak van lokale en gewestelijke bestuurlijke sancties
  • de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en de biodiversiteit dankzij een gewestelijke en internationale samenwerking tussen de bestuurlijke en gerechtelijke actoren;
  • het terugdringen van milieufraude in de ruime zin, fraude die oneerlijke concurrentie in de hand werkt;
  • de preventie van dierenmishandeling en het houden van bedreigde diersoorten.

Verwezenlijkingen