Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Georganiseerde misdaad en smokkel van illegale goederen

Eigendomsdelicten kunnen worden gepleegd door (rondtrekkende) georganiseerde groepen die systematisch diefstal en diverse inbreuken plegen. Hetzelfde geldt voor wapenhandel of gestolen voorwerpen. Het gaat dus over inbreuken die vooral gedefinieerd worden door de modus operandi en het georganiseerde karakter van de daders.

Door het internationale karakter van de georganiseerde misdaad moeten we rekening houden met politionele en gerechtelijke samenwerking over de landsgrenzen heen, voor het voeren van een ontradend beleid op het vlak van misdaad in verband met goederen. Daarbij ligt het accent op inbraken in woningen, gepleegd door dadergroepen en op de identificatie van de wapens die bij die feiten worden gebruikt.

Strategie

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan wil de risico’s in verband met diefstal en illegale handel, in het bijzonder van vuurwapens, met een georganiseerd en systematisch karakter, inperken. Op een overkoepelende wijze, onder andere via bewustmaking.

Het GVPP focust op:

  • een betere beeldvorming van het verschijnsel;
  • goede praktijken ten voordele van slachtoffers of voor de opvolging van daders, rekening houdend met hun bijzonderheden en de banden die eventueel moeten worden gelegd met andere thema’s (mensenhandel);
  • een administratieve aanpak met bijzondere aandacht voor heling en het opsporen van opslagplaatsen voor gestolen goederen of illegale wapens; 
  • onderzoek naar online criminele organisaties, zoals opgenomen in het Actieplan Darknet (DJSOC en federaal parket);
  • een betere preventie van inbraken in woningen of bedrijven vraagt om samenwerking tussen de burgers, de professionele verenigingen en de privéondernemingen actief in bewaking en veiligheid;
  • het registreren van illegale wapens, de opvolging en evaluatie van gevallen van verlies en diefstal, de evaluatie van de risico’s op het terrein, het opvoeren van de controles en een strenger vervolgingsbeleid