Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Financiële criminaliteit en cybercriminaliteit

Financiële criminaliteit omvat verschillende overtredingen: corruptie, witwassen van geld, sociale en fiscale fraude. Het gaat telkens over grootscheepse inbreuken die een rechtstreekse bedreiging vormen voor ons economisch evenwicht en onze democratische waarden, maar die toch ietwat ‘onzichtbaar’ zijn voor de burger. Die blijkt ongevoelig voor de miljoenen die verdwijnen in het kader van deze ‘criminaliteit zonder slachtoffer’, waarbij de Staat ‘het virtuele slachtoffer is’.

Cybercriminaliteit wordt gedefinieerd als het misbruik van de automatisering en de geautomatiseerde gegevens. Fraude met bankkaarten maakt daar deel van uit.

Strategie

Het GVPP wil op overkoepelende wijze, met de federale gespecialiseerde diensten, werken aan een diepgaandere kennis van fraude, financiële criminaliteit en cybercriminaliteit en het fenomeen bestrijden. Parallel wordt ingezet op de bewustmaking van de bevolking.

Verwezenlijkingen