Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Eigendomsdelicten

Eigendomsdelicten omvatten diefstal en afpersing van allerlei aard, alsook het beschadigen van roerende en onroerende goederen. Het gaat over de meest voorkomende overtredingen die meer dan 85% vertegenwoordigen van de pv’s, opgesteld door de politiediensten.

Strategie

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan wil de bewustmaking rond dit thema op overkoepelende wijze stimuleren, enerzijds door het bevorderen van de maatregelen ter bestrijding van de risico’s en anderzijds door het verbeteren van de kennis over het fenomeen.

De prioriteiten voor de vermindering van diefstal en beschadiging bestaan uit het beperken van de individuele en sociale impact van die feiten:

  • via een effectieve aanpak op lokaal vlak en aan de hand van ontrading;
  • door de ontwikkeling van een preventieve aanpak, waarin ook de burger en de privésector een actieve rol spelen;
  • vanuit een doelgerichte aanpak van de daders, door te investeren in maatregelen die hun werkwijze verstoren; 
  • door de principes van ‘Security by design’ te bevorderen;
  • door de opvolging van de slachtoffers te voorzien;
  • via bewustwording rond aan te bevelen gedragingen in de buurt van kinderen, ouders, toeristen en bedrijven.

Verwezenlijkingen