Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Drugs en verslavingen

Het Gewest benadert dit thema in de meest ruime zin, vanuit de vele sociale dimensies, en met aandacht voor de diverse substanties. Onder ‘drugs’ verstaat het Gewest alle legale of illegale psychotrope producten, waarvan het gebruik een risico op afhankelijkheid met zich meebrengt.

Strategie

Het Gewest hanteert een aanpak waarbij de volksgezondheid centraal staat. De preventieve acties zijn enerzijds gericht op de gebruikers en anderzijds op het aanbod, de handel, de productie en de verkoop.

Het Gewest wil problematisch gebruik voorkomen via bewustmaking, detectie, oriëntering en de begeleiding van risicogroepen. Het hanteert daarbij een individuele en/of collectieve aanpak, gericht op duurzame oplossingen.
 
Risico’s verminderen is een van de cruciale punten van de voorziene preventieve acties. De sociale integratie van de betrokken personen vormt een ander essentieel punt. Die twee elementen vormen de basis voor de oprichting van een geïntegreerd centrum met laagdrempelige toegang.

Het Gewest pleit voor een aanpak die prioritair gericht is op:

  • het aanbod, de handel en de verkoop;
  • de productie op professionele schaal;
  • de import en export van cocaïne en van synthetische drugsprecursoren;
  • de bevoorrading van plaatselijke markten. 

Verwezenlijkingen