Brussels Capital Region
Terug naar actieterreinen

Crisisbeheer en veerkracht

Het Brussels Gewest wil in zijn veiligheidsbeleid het concept van veerkracht ontwikkelen als grondbeginsel voor het handhaven van een inclusieve en open samenleving, die stoelt op de rijkdom en de dynamiek van haar diversiteit.

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan wil de middelen voor noodsituaties voor ons hele Gewest versterken. Het plan streeft naar betere samenlevingsomstandigheden en wil de continuïteit van het sociale, culturele en economische leven bevorderen door weldoordachte, complementaire acties op globaal en lokaal niveau.

Strategie

Crisisbeheer is een algemeen concept waarbij veel actoren betrokken zijn. Van verantwoordelijken op politiek, strategisch of operationeel vlak tot bezoekers of bewoners van ons Gewest.

Alle maatregelen dragen bij tot een algemene doelstelling om de middelen, de weerstand en de flexibiliteit van ons Gewest te verhogen en in staat te zijn om uitzonderlijke gebeurtenissen het hoofd te bieden.

In dat kader worden acties rond verschillende prioriteiten gevoerd: 

  • De versterking van de opleiding en het stimuleren van de uitwisseling van goede praktijken en gedeelde ervaringen; 
  • Een doelgerichte aanpak van de communicatie;
  • De versterking en de samenwerking tussen de gemeenschappen, justitie en alle institutionele actoren;
  • Het oprichten van een gewestelijk crisis- en communicatiecentrum ten dienste van alle bevoegde autoriteiten en met inachtneming van eenieders voorrechten.

Verwezenlijkingen